Միրհավ Բուտիկ-Հյուրանոց

Ձեր կեցությունը Գորիսում իսկապես անմոռանալի կդառնա, եթե որոշեք իջևանել Միրհավ բուտիկ-հյուրանոցում: